Hasil Penelitian


10

Aug 2016

Hasil Penelitian

Laporan Kajian Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Regenerasi Petani

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah petani mengalami penyusutan sebanyak lima juta rumah tangga petani. Usia petani pun sudah menua, sebanyak 60,8 persen berusia diatas 45 tahun dengan pendidikan hanya tingkat.